Prof. Dr. Asaf VAROL


Prof. Dr. Asaf Varol, lisans eğitimini Firat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde 1977’de bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. 1979’da İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsünden Yüksek Lisans diplomasını almıştır. Doktora deneysel çalışmalarını Technische Universitaet von Karlsruhe de DAAD bursiyeri olarak tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalından doktora unvanı almıştır (1983). Sam Houston State Üniversitesi Kamu Yönetimi Programından diğer bir Yüksek Lisans (2017) diplomasına daha sahiptir. 1991 yılında Enerji Eğitimi alanında doçent, 1997 yılında Bilgisayar Sistemleri Eğitimi alanında Profesörlüğe atanmıştır. 2011 yılında Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında ikinci kez profesörlük kadrosuna ve 2020 yılında ise bu defa da Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü profesörlük kadrosuna üçüncü kez atanmıştır. Türkiye’de ilk ve halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün kurucusudur. Türkiye ve KKTC’deki İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) Yürütme Kurulunun değişmeyen tek daimi üyesidir (http://www.ildek.org). Amerika Birleşik Devletleri Sam Houston State Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi arasında sürdürülen Uluslararası Ortak Lisans Programının (UOLP) kuruculuğunu ve koordinatörlüğünü yapmıştır. Birçok mesleki kitabı, 400 civarında uluslararası ve ulusal düzeyde makale ve bildirisi bulunmaktadır

Dr. Ahmet Ali SÜZEN


Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde tamamlayan Süzen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Akademisyen olarak çalışmaktadır. Ayrıca Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Süzen; Siber Güvenlik, Yapay Zekâ ve Blok Zincir alanında 70’nin üzerinde akademik çalışma, 100’ün üzerinde eğitim ve 5 kitap yazmıştır. Bilişim Vadisi başta olmak üzere birçok firmaya danışmanlık vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Doç. Dr. Ahmet Hasan KOLTUKSUZ


1961 yılında doğdu, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde “Bilgisayar Güvenliği İlkeleri” adlı Yüksek Lisans tezini 1989 yılında tamamladı. 1995 yılında aynı kurumda “Simetrik Kriptosistemler İçin Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri” adlı Doktora tezini verdi. Aynı yıl Yardımcı Doçent oldu.

1996 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne katıldı. 1999 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Doçent oldu; İYTE bünyesinde Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Güvenliği Laboratuvarını kurdu ve yöneticiliğini yaptı.

Eylül 2009 tarihinde Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne katıldı. Altı sene süreyle aynı kurumda Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Yaşar Üniversitesi bünyesinde 2012-2013 Öğretim yılından başlayarak, Lisansüstü düzeyde, Siber Güvenlik Bilim Dalını kurdu. 2014 yılında yine aynı kurumda Siber Olaylara Müdahale Ekibi-YAŞAR SOME’yi oluşturdu, halen yürütücülüğünü yapmaktadır.

İlgi alanları; Kriptoloji, Sayılar Kuramı, Bilgi Kuramı, Hesaplama Kuramı, İşletim Sistemleri, Çok Çekirdekli Mimariler, Siber Uzay Savunma ve Güvenlik, Siber İstihbarat, Açık Kaynak İstihbaratı Analizi ve Adli Bilişimdir.


Dr. Bilgin METİNDoç. Dr. Cihan ÇETİNKAYA


Doç. Dr. Cihan ÇETİNKAYA, 2006 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirmesinin ardından teğmen rütbesiyle Jandarma Lojistik Komutanlığı’nda göreve başlamıştır. Görev yaptığı süre içerisinde; Lojistik Komutanlığı Plan Subaylığı, Maryland/Baltimore’da Lojistik Temsilciliği (2010) ve Afganistan/Kabil’de NATO İrtibat Subaylığı (2011) gibi birçok önemli görevde bulunmuştur.

Meslek hayatı devam ederken Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sırasıyla 2011 ve 2014 yıllarında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Çetinkaya, 2014’te Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2018’de Üretim Yönetimi alanında doçentlik unvanı alan Doç. Dr. Çetinkaya, halen Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde görev yapmaktadır.

2020 yılında Leicester Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmasını tamamlayan Doç. Dr. Çetinkaya, Türkiye Bilişim Derneği Adana Şube Başkanlığı’nı yürütmektedir.

Doç. Dr. Çetinkaya’nın tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve bilişim sistemleri alanında birçok ulusal ve uluslararası kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.


Dr. Barış GÜNAYDIN


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Dr. Barış GÜNAYDIN, 20 yılı aşkın meslek hayatından Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Medya Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere marka vekilliği ve hukuk danışmanlığı hizmetleri vermektedir. 2009 yılında tamamladığı “İnternet Ortamında Yayıncılık ve İfade Özgürlüğü: Coşkun AK Davası Örneği” adlı tezi ile Doktor unvanın almıştır.

2006 yılında Oxford Üniversitesi PCMLP’de akademik ziyaretçi bursu kazanmıştır. Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı olan Günaydın, Eskişehir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olup Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Barış GÜNAYDIN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Dr. İlker ÖZÇELİK


Doktora: Clemson University Electrical Engineering
Tez adı: DoS Attack Detection and Mitigation (2015) Tez Danısmanı: Prof. Richard R. Brooks

Yüksek Lisans: Syracuse University (New York) Elektrik Mühendisligi
Tez adı: Voice Activity Detection Using Stochastic Resonance (2010) Tez Danısmanı: Paramod Varshney

Lisans: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Pr.


Dr. Emrah ATILGAN


Doktora: University of South Carolina Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Tez adı: Computational Doping for Fuel Cell Material Design Based on Genetic Algorithms and Genetic Programming (2016) Tez Danısmanı: Jianjun HU

Yüksek Lisans: University of South Carolina Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Tez adı: Improving Protein Docking Using Efficient Sustainable Evolutionary Algorithm (2009) Tez Danısmanı: Jianjun HU

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Matemetik Pr.


Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAKAykut SEYREK


1977 İstanbul doğumlu olan Aykut Seyrek, 1996 yılında, Bayrampaşa İTO Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünde lise öğrenimini tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği, 2000 yılı Lisans mezunudur. 2013 yılında Gaziantep Hasan Kalyoncu (Gazikent) Üniversitesi SBE, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

2000-2004 yılları arasında Çanakkale Gökçeada Endüstri Meslek Lisesinde Bilgisayar Öğretmeni ve Bilgisayar Bölüm Şefi olarak görev yapmıştır. 2003-2004 yıllarında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gökçeada Meslek Yüksek Okulunda bilgisayar dersleri vermiştir. 2004 yılında İstanbul Bayrampaşa İTO Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne tayini çıkmıştır. 11 yıl burada görev yaptıktan sonra, 2015 yılında İstanbul Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tayini çıkmıştır. Halen bu okulda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik Atölye Şefi olarak görev yapmaktadır.

Görev yaptığı kurumlarda Stratejik Plan hazırlama ve Toplam Kalite Yönetimi konularında çeşitli çalışmalar yapmıştır. 2008 yılında Cisco Networking Academy CCNA eğitimlerini tamamlayarak Cisco Netacad CCNA Eğitmeni ünvanını ve 2014 yılında da Cisco ITQ (Instructor Trainer Qualification) Eğitmen Eğiticisi ünvanını almıştır. 2012-2013 yılları arasında proje koordinatörü olarak Leonardo da Vinci-Vetpro projesi kapsamında bir AB projesi yöneterek, AB projesi deneyimine sahip olmuştur. Bu vesileyle birçok AB ülkesini ziyaret ederek network eğitimi ve eğitim sistemleri konusunda çalışmalar yapmıştır.


Yusuf TOSUNOĞLU


1973 yılında Giresun’da doğdu, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

ERP Alanında Program Yöneticisi, Proje Yöneticisi ve Danışman olarak, Türkiye’nin ün yüksek bütçeli SAP projesi de dahil üretim ve hizmet sektörlerinde 70’in üzerinde firmada implamentasyon projesi gerçekleştirdi.

Proje Yönetimi, COBIT, Risk Yönetimi, Veri Tabanı Yönetimleri ilgi alanları olup Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçisidir.

Halen; IT Direktörü olarak çalışmaktadır.


Av. Murat Osman KANDIR


1974 yılında Eskişehir’de doğdu. Sistem Mühendisliği lisans mezunu olarak Endüstri Mühendisliği denkliği aldı. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Bilgisayar Mühendisliği Lisans tamamlama eğitimi aldı. Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde “Sualtı Hedeflerini Tespit ve Sınıflandırma Maksatlı, Düşük Maliyetli, Süratle Atılabilen Mikro-Duyarga Nodu Prototipinin Geliştirilmesi ve Manyetik Açıdan İncelenmesi” adlı Yüksek Lisans Tezini 2005 yılında tamamladı. Söz konusu proje ile katıldığı 2005 Yılı “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yeni Buluşlar Yarışması’nda” birincilik ödülü kazandı. Kamudan emekli olana kadar Bilgisayar Yüksek Mühendisi olarak Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanlarında çalıştı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2019 yılında tamamladı. Halen Eskişehir Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Eğitim hayatına Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Doktora eğitimi ile devam etmektedir.

İlgi alanları; Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği, Siber Hukuk, Yapay Zekâ Hukuku, Uluslararası Siber Hukuk, Bilişim Suçları, Sosyal Medya Hukuku ve Adli Bilişimdir.


Mehmet Ali İNCEEFE


ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Mehmet Ali İNCEEFE, Türk Telekom (Eski PTT), Ericsson, Comsat, Telsim/Vodafone ve ALBTELEKOM gibi kurumlarda çeşitli görevler almıştır.

2 dönem Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile TBD Sayısal Gündem 2020 Güven ve Güvenlik Hedef Koordinatörlüğünü de yapan Mehmet Ali İNCEEFE, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Kurucu Üyelerindendir.

Halen TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Dilek ŞEN KARAKAYA


1978 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimlerini tamamladı. 2012 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden ve 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku Yüksek Lisans programlarından mezun oldu. 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

ISO 900O Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi, iç tetkik eğitimi, Proje Yönetimi, TÜBİTAK tarafından verilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Kurulum Süreci ve Sosyal Mühendislik, ISO 22301, ISO 20000, ISO 31000 eğitimleri aldı.

Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Kılavuzu hazırlanması çalışmalarına ve SOME Kurulum süreç çalışmalarına katılım sağlamıştır.

ISO 27001:2013 IRCA onaylı baş tetkikçidir.

Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi, sosyal medya kullanımı, sosyal mühendislik, ISO 27001 ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, Kurumsal Süreç Planlamaları, Değişim Yönetimi gibi konularda eğitimler vermektedir.


Osman YILDIRIM


Osman YILDIRIM ilk ve ortaöğreniminden sonra 2000 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 2004 yılında ise Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

Yüksek lisansını 2006 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlamıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından verilen Kamu İç Denetçisi sertifikasına, Institute of Internal Auditors tarafından verilen CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi - Certified Government Auditing Professional) sertifikasına ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilen Bilişim Teknolojileri sertifikasına sahiptir. 2018 yılında Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na (METI) bağlı The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) tarafından Tokyo-Japonya’da düzenlenen Leadership Development programına Türkiye’yi temsilen katılmıştır.

2017 yılından itibaren Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.


Doç. Dr. Emre ÖZCEYLAN


Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Özceylan, 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezini, 2013 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda doktora tezini tamamladı. 2019 yılında TÜBİTAK bursiyeri olarak Northeastern Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam etti. 2017 yılında ÜAK tarafından yapılan sözlü sınavda, Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı’nda doçentlik ünvanını almaya hak kazanan Dr. Özceylan, 2016 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne, 2017 yılında da Gaziantep Üniversitesi Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. 60’ın üzerinde SCI, SSCI makalesi olan Dr. Özceylan’ın 3300’ün üzerinde de atıfı bulunmaktadır. Stanford Üniversitesi’nin yaptığı son araştırmaya göre dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime giren Dr. Özceylan aynı zamanda Lojistik Derneği (LODER) Gaziantep İl temsilcisidir. Dr. Özceylan’ın başlıca çalışma konuları ise çevreye duyarlı tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, sürdürülebilir üretim ve dağıtım planlama, demontaj operasyonları ve tesis yer seçimi üzerinedir.

Dr. Zafer YAVUZ


Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde tamamlamıştır. Halen aynı bölümde Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Dijital Dönüşüm Ofisi Yürütme Kurulu üyesi ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Yavuz; ulusal ve uluslararası dergi ve konferanslarda yayınlanan Biyomedikal Görüntü İşleme ve Yapay Zeka alanlarında 20’nin üzerinde akademik çalışma yapmış ve uzmanlık alanlarına giren konularda onlarca eğitim vermiştir.